Uitjesfonds

Het Uitjesfonds

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert jaarlijks diverse unieke uitjes voor ouderen. Kijk op de website van het Ouderenfonds welke activiteiten er zijn.

Omdat het Ouderenfonds graag wil dat de uitjes die door het Ouderenfonds worden georganiseerd voor iedereen toegankelijk zijn, is het ‘Uitjesfonds’ opgericht. Op deze manier geven wij minder draagkrachtigen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitje. Het uitje wordt door dit fonds volledig vergoed. Deelnemers kunnen gebruik van maken van dit fonds door dit aanvraagformulier in te vullen

Deelnemers kunnen de uitjesprijs en/of vervoerskosten vergoed krijgen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden regeling van het ‘Uitjesfonds’

  1. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt de deelnemers of ze het ‘Aanvraagformulier Uitjesfonds: Individueel’ willen invullen. In dit formulier wordt o.a. naar reden van de aanvraag gevraagd.

  2. De regeling geldt voor uitjes die het Nationaal Ouderenfonds organiseert tussen 1 jan 2023 tot en met 31 december 2023.

  3. Deelnemers kunnen maximaal tweemaal per jaar gebruik maken van de regeling.

  4. Doet u een groepsboeking dan kan de boeker, met toestemming van de oudere, een aanvraag indienen voor één of meerdere ouderen. Per oudere dient dan één formulier op naam ingevuld en ondertekend te worden.

  5. Het Nationaal Ouderenfonds heeft het recht om bepaalde uitjes uit te sluiten voor de regeling; bijvoorbeeld door het verkrijgen van een andere korting.

  6. Het Nationaal Ouderenfonds kan de uitvoering van de regeling stop zetten op het moment dat het beschikbare budget voor 2023 bereikt is.

  7. Het Nationaal Ouderenfonds kan een toekenning van de vergoeding weigeren als blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld of dat het aantal maximale aantal van twee wordt overschreden.

Voorwaarden vervoer

  1. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt de deelnemers of ze het ‘Aanvraagformulier Uitjesfonds: Vervoer’ willen invullen. In dit formulier wordt o.a. naar reden van de aanvraag gevraagd.

Deelnemers kunnen gebruik van maken van dit fonds door het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier kunt downloaden.
U kunt het ingevuld mailen naar evenementen@ouderenfonds.nl, het telefonisch doorgeven via 088 - 344 2000 of opsturen per post t.a.v. Team Evenementen, Smallepad 30E, 3811 MG Amersfoort.