Uitjes Fonds

Het Uitjes Fonds

Het Nationaal Ouderenfonds organiseert jaarlijks diverse unieke uitjes voor ouderen. De uitjes bieden ouderen een fantastische culturele dag of een onvergetelijke activiteit in de natuur. Wilt u bijvoorbeeld nog eens een dagje naar het strand? Het kan met onze stranduitjes. Een dagje cultuur opsnuiven? Ook dit kan. Kijk voor deze en andere unieke uitjes op de website van het Ouderenfonds.

Omdat het Ouderenfonds graag wil dat de uitjes voor iedereen toegankelijk zijn, is het ‘Uitjes Fonds’ opgericht. Op deze manier geven wij minder draagkrachtigen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitje. Het uitje wordt door dit fonds volledig vergoed.

Deelnemers kunnen de uitjesprijs vergoed krijgen uit het Uitjes Fonds als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden regeling van het ‘Uitjes Fonds’

1) Het Nationaal Ouderenfonds vraagt de deelnemers of ze het aanvraagformulier ‘Uitjes Fonds’ willen invullen, in dit formulier wordt o.a. naar de financiële situatie van de deelnemer gevraagd.

2) De regeling geldt voor uitjes die het Nationaal Ouderenfonds organiseert tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2022.

3) Deelnemers kunnen maximaal tweemaal per jaar gebruik maken van de regeling.

4) Als welzijnsorganisaties, woonzorgcentra en/of een Ouderenfondscommunity een uitje boekt kan de boeker, met toestemming van de oudere, een aanvraag indienen voor één of meerdere ouderen. Per oudere dient dan één formulier op naam ingevuld en ondertekend te worden.

5) Het Nationaal Ouderenfonds heeft het recht om bepaalde uitjes uit te sluiten voor de regeling; bijvoorbeeld door het verkrijgen van een andere korting.

6) Het Nationaal Ouderenfonds kan de uitvoering van de regeling stop zetten op het moment dat het beschikbare budget voor 2021 bereikt is.

7) Het Nationaal Ouderenfonds kan een toekenning van de vergoeding weigeren als blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld of dat het aantal maximale aantal van twee wordt overschreden.

Deelnemers kunnen gebruik van maken van dit fonds door het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier kunt downloaden.
U kunt het ingevuld mailen naar evenementen@ouderenfonds.nl, het telefonisch doorgeven via 088 - 344 2000 of opsturen per post t.a.v. Team Evenementen, Smallepad 30E, 3811 MG Amersfoort.